Türkische Frauen Kulturverein || Hamburg Türk Kadɪnlarɪ Kültür Dernegi e.V.

Hamburg Türk Kadınları Kültür Derneği 1982 yılında kurulmuş, kamu yararına çalışmalar yapan bir dernektir. Yönetim kurulu ve üyeleri sadece kadınlardan oluşmakla birlikte, etkinliklerimiz kadına, erkeğe, çocuklara kısacası tüm aileye yöneliktir. Kadınlarımızın toplumdaki sorumluluğunun bilincindeyiz ve kadına yapılan yatırımların aynı zamanda aileye ve topluma ne kadar büyük katkı sağladıgını görüyoruz. Aynı şekilde gençlere ve çocuklara yapılan yatırımların da uzun vadede ne kadar önemli olduğu kaçınılmaz. Bu nedenle kadınlara, gençlere ve çocuklara yani tüm aileye hitap eden haftalık kurslar, projeler, bilgilendirme toplantıları, geziler ve edebiyat akşamları gibi etkinlikler düzenleyerek daha geniş tabanlı olabilmeyi hedefliyoruz. Dernek bünyemizde önemli yere sahip olan bir diğer konu da uyum projeleri. Uyum projeleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizi özellikle iki dilli (Almanca-Türkçe) gerçekleştirmekteyiz. Bugüne kadar iki dilli yaptığımız programlarda sadece kendi kültürümüzü tanıtmakla kalmayıp, bulunduğumuz toplumun değerlerini de öğrenmeye ve anlamaya çalıştık.

Engin Birsen Celik Tel.:017634118853

-> Zur website