Faaliyetlerimiz nelerdir

Projeler
Farklı hedef gruplarına yönelik pek çok proje yürütmekteyiz. Bu süreçte Hamburg Senatosu’nun geliştirdiği ‘’Hamburg da Yaşayan Göçmenlere Yönelik Uyum Planı 2007’’ ve Federal Hükümetin Göçmenler ve Mültecilerden Sorumlu Bakanlığın uyuguladığı ‘’Entegrasyon Planı’’ nı dikkate almaktayız.

Gençlik
Gençlerin mesleki eğitime katılımının desteklenmesi amaçlı projeler yürütmekteyiz. Fit Für Ausbildung projesi çerçevesinde 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin mesleki eğitimine başarılı başvurular hazırlamaları için destek vermekteyiz.
Bunun yanısıra, ilkokul öğrencilerine ödevlerinde ve eksik oldukları konularda destek olmak için kurslar açmaktayız.

Kadınlar
Gökkuşağı projemiz ile daha önce Almanca öğrenme fırsatı bulamamış göçmen kökenli kadınlara Almanca kursları düzenlemekteyiz. Bunun yanısıra okuma yazma bilmeyen kadınlar için de alfabe kursları vermekteyiz. Hamburg’un 30 ayrı bölgesinde, kadınların entegrasyonuna destek olabilmek için, Almanca Kursları çerçevesinde pek çok alanda ek eğitimler vermekteyiz (bilgisayar, sağlıklı beslenme, okul öncesi eğitim, okul sistemi, uyuşturucu, ergenlik, vb).
Kadınların Almanca öğrenmelerinin yanısıra daha kolay meslek edinmeleri için de yeni eğitim programları geliştirmekteyiz.
Kadınlara yönelik bir diğer projemiz olan Wellcome projesi çerçevesinde ise, ailesi yanında olmayan ya da pek çok sebepten dolayı desteğe ihtiyacı olan annelere doğum sonrası ilk bir yıl destek vermekteyiz.
Farklı milletlerden göçmenler
‘Ich bin Hamburger’ projemiz çerçevesinde; farklı milletlerden Almanya Vatandaşlığına geçmiş gönüllü çalışanlarımızla, Almanya Vatandaşlığına geçmek isteyen her milletten kişiye danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Aktiviteler
Salonlarımızda pekçok farklı konuda sayısız bilgilendirme toplantıları düzenlenmekte, eğlenceler organize etmekteyiz. Bültenimize üye olarak, düzenli bilgi edinebilirsiniz.
Üye Dernekler
Çatı örgütü olarak TGH, farklı alanlarda faaliyet gösteren pek çok derneği biraraya getirmektedir.
Yaşlılara yönelik ve kuşaklararası aktiviteler
MEKAN ve LIMAN olmak üzere iki yaşlı derneğimiz, yaşlıların biraraya gelmeleri, hoşça vakit geçirmeleri aynı zamanda sayısız kurslara ve etkinliklere katılabilmeleri için pek çok imkan sunmaktadır. Yalnızsa yaşlılarımızı değil her yaş grubundan kişiyi faaliyetlerimize katılmaya davet ediyoruz.
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler
Dilerseniz KORO ve Hamburg Türk Musikisi Korosu adı altında iki koromuzdan birinde bizlerle birlikte şarkı söyleyebilir, ya da Tiyatro İstasyon grubumuza katılıp tiyatro oyunlarında yeralabilirsiniz.
Bunların dışında sporla ilgileniyorsanız; InterHamburg Spor Vakfı’nın ya da Hamburg Fenerbahçe Klubü’nün pek çok aktivitesine katılabilirsiniz.
Veliler için
Çocuklarınızın sosyal hayatlarında, okullarında ve tüm yaşamlarında çok daha mutlu ve başarılı olmalarına katkıda bulunmak için Hamburg Türk Öğretmenler Birliği, Hamburg Veliler Birliği, Altona Türk Anneleri Girişimi ve Türk Alman Kreşimiz tarafında sayısız kurslar, eğitimler ve etkinlikler düzenlenmektedir.
Gençler için
TGH Gençlik Kolu’muz iletişim, fikir alışverişi ve deneyim paylaşımı için gençler tarafından kurulmuş olup ve gençler için çalışmaktadır.
Göç alanında uzun yıllara dayanan danışmanlık tecrübesi ile Almanya Sendikalar Birliği, Hamburg – Göç Departmanı göçmen kökenli gençlerin entegrasyonu için derneğimizle ortak pek çok faaliyet organize etmektedir.
Diğer dernekler
Üye olmak ve faaliyetlerinde yeralmak için yukarıda sıraladığımız derneklerimizin yanısıra diğer derneklerimizle de iletişime geçebilirsiniz; Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği, Türk Mühendisler ve Mimarlar Derneği, HAAK Kooperatifi, Alman-Türk Dostluk Derneği.
Sizlerle tanışmayı bekliyoruz.

Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu Derneği nedir?
Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu (TGH) Türk ve Alman kültürünün, çoğulculuk ilkesi çerçevesinde, biraraya geldiği bir merkezdir. Burası pek çok etnik kökenden, kültürden, eğitim seviyesinden, dinden ve yaştan insanın buluşmasına imkan tanımaktadir.

Prensiplerimiz ve Hedeflerimiz Nelerdir?
Hamburg Türk Toplumu (TGH) partiler üstü ve bağımsız bir dernek olup, her türlü şiddet ve ırkçılığı kesinlikle reddeder. TGH kararlı bir şekilde Hamburg’da yaşayan Türklerin ve diğer göçmenlerin hukuki, sosyal ve siyasi açıdan Almanlar ile eşit haklara kavuşmalarını ve yasalar önünde eşit olmaları için mücadele vermektedir. Hamburg’da yaşayan Türkler olarak Almanya’yı „yeni“ vatanımız olarak kabul ediyoruz ve burada yaşayan göçmenlerin topluma uyum sağlayabilmeleri için üstümüze düşen katkıyı sağlıyoruz.

Uyumdan ne anlıyoruz?
„Uyum“ kavramı bizler için içinde yaşadığımız çoğunluk toplumunun, her türlü şartlarda bütün haklarımız ve yükümlülüklerimiz ile, eşit bir parçası olmayı ifade ediyor. Bu uyum süreci, göçmenlerin kendi kültürel ve dinsel kimliklerini korumaları ve daha da ileri götürmeleri, içinde yaşadığımız çoğunluk kültürüne zenginlik katmaları, toplumsal ve siyasi karar organlarında söz sahibi olmaları anlamına da gelmektedir.
TGH olarak içinde yaşadığımız çoğunluk toplumunun biz göçmenlere yönelik  beklentilerinin bilincindeyiz ve aynı zamanda bizlerin çoğunluk toplumuna yönelik beklentilerinin de dikkate alınmasını istemekteyiz. Bu beklentilerimiz özelikle sorunlarımızın yoğunlaştığı Eğitim, Meslek Eğitimi, İşsizlik, Eşit Haklar Mücadelesi gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.
İçinde yaşadığımız güzel şehrimiz Hamburg için, biz göçmenlerin bir „şans“ olduğunu düşünüyor ve Alman yetkililerin de bunun bilincinde olmalarını ümit ediyoruz. Biz birlik olarak yeni vatandaşların Hamburg’daki varlığının getirdiği zenginliği kullanarak yetkililerin ortaya çıkabilecek sorunlara önceden önlem almaları için çaba sarfediyoruz.