Türkische Gemeinde Hamburg und Umgebung e.V.

Hamburg ve Çevresi Türk Toplumu (TGH) Türk ve Alman kültürünün, çoğulculuk ilkesi çerçevesinde, biraraya geldiği bir merkezdir. Burası pek çok etnik kökenden, kültürden, eğitim seviyesinden, dinden ve yaştan insanın buluşmasına imkan tanımaktadir.

Uyumdan ne anlıyoruz?
„Uyum“ kavramı bizler için içinde yaşadığımız çoğunluk toplumunun, her türlü şartlarda bütün haklarımız ve yükümlülüklerimiz ile, eşit bir parçası olmayı ifade ediyor. Bu uyum süreci, göçmenlerin kendi kültürel ve dinsel kimliklerini korumaları ve daha da ileri götürmeleri, içinde yaşadığımız çoğunluk kültürüne zenginlik katmaları, toplumsal ve siyasi karar organlarında söz sahibi olmaları anlamına da gelmektedir.
TGH olarak içinde yaşadığımız çoğunluk toplumunun biz göçmenlere yönelik  beklentilerinin bilincindeyiz ve aynı zamanda bizlerin çoğunluk toplumuna yönelik beklentilerinin de dikkate alınmasını istemekteyiz. Bu beklentilerimiz özelikle sorunlarımızın yoğunlaştığı Eğitim, Meslek Eğitimi, İşsizlik, Eşit Haklar Mücadelesi gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.
İçinde yaşadığımız güzel şehrimiz Hamburg için, biz göçmenlerin bir „şans“ olduğunu düşünüyor ve Alman yetkililerin de bunun bilincinde olmalarını ümit ediyoruz. Biz birlik olarak yeni vatandaşların Hamburg’daki varlığının getirdiği zenginliği kullanarak yetkililerin ortaya çıkabilecek sorunlara önceden önlem almaları için çaba sarfediyoruz.

Prensiplerimiz ve Hedeflerimiz Nelerdir?
Hamburg Türk Toplumu (TGH) partiler üstü ve bağımsız bir dernek olup, her türlü şiddet ve ırkçılığı kesinlikle reddeder.
TGH kararlı bir şekilde Hamburg’da yaşayan Türklerin ve diğer göçmenlerin hukuki, sosyal ve siyasi açıdan Almanlar ile eşit haklara kavuşmalarını ve yasalar önünde eşit olmaları için mücadele vermektedir.
Hamburg’da yaşayan Türkler olarak Almanya’yı „yeni“ vatanımız olarak kabul ediyoruz ve burada yaşayan göçmenlerin topluma uyum sağlayabilmeleri için üstümüze düşen katkıyı sağlıyoruz.