Hamburg ve Çevresi Türk Sanatçılar İnsiyatifi, resim, grafik, müzik, edebiyat, tiyatro gibi çeșitli sanat alanlarında etkinliklerini sürdüren sanatçıların ve sanat dostlarının bir araya gelerek hem kendi alanlarındaki sorunları hem de genel olarak sanat meselelerini tartıșmayı, fikir alıșverișinde bulunmayı amaçlayan bir insiyatiftir.
Daha fazla bilgi için internet sayfamız ile facebook    sayfamıza bașvurabilirsiniz: