Hamburg ve Çevresi Türk Sanatçılar İnsiyatifi

Atatürk Kütüphanesi Açılıș Saatleri Değișikliği Duyurusu


Kuruluș / Gründung: 2016
Kurucu / Gründer: Mustafa Kemal Adatepe
Verfügunsfonds Altona-Altstad ve özel kișilerin bağıșları ile / mit Spende Verfügunsfonds Altona-Altstad und privatpersonen
Hospitalstraße 111 (Haus 7 – TGH) 22767 Hamburg

Hamburg ve Çevresi Türk Sanatçılar İnsiyatifi üyeleri olarak șimdiye kadar perșembe günleri günleri olan Atatürk Kütüphanesi’nin açılıș saatlerini zorunluluklar nedeniyle Cumartesi günleri olarak değiștirmiș bulunuyoruz. Buna göre yeni açɪlɪș saatlerimiz:

Açılıș Saatleri: Cumartesi günleri saat 15:00 ile 17:00

arasɪndadɪr. Daha önce olduğu gibi perșembe günleri yaptɪğɪmɪz etkinliklerimizin yanɪ sɪra, Atatürk Kütüphanesi’nin yeni açɪlɪș saatleri sonrasɪnda da yapacağɪmɪz kültürel etkinliklerde sizleri de aramɪzda görmekten mutluluk duyacağɪz.
Saygɪlarɪmɪzla.

M. Kemal Adatepe
Hamburg ve Çevresi Türk Sanatçılar İnsiyatifi

0176 49206596
mkadatepe@gmx.net
https://sanatveestetik.wordpress.com/

(Hamburg ve cevresi Türk Sanatçılar İnsiyatifi Atatürk Kütüphanesi’nin ve yaptığı etkinliklerin sorumluluğunu tașımaktan onur duyar.)